جمعه: 31 مرداد 1393

حضرت علي(عليه السلام)مي فرمايند:ضادوا الکبر بالتواضع( به وسیله تواضع با تکبر که ضد آن است مقابله کنید.)تصنیف غررالحکم، شماره 5148، صفحه‏249
نکته های اخلاقی