جمعه: 28 آذر 1393

الامام جواد(عليه السلام) قال :من زار قبر عمتي بقم فله الجنة( كسى كه عمه ام را در قم زيارت كند پاداش او بهشت است .)
نکته های اخلاقی